Образец искового заявления в пенсионный фонд - Образцы исковых заявлений - Пример образец шаблон - ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Категории раздела

Рекомендации юристов [96]
Образцы и примеры рекомендаций [74]
Разрыв договоров [17]
Школьникам и родителям [39]
Вторая инстанция [2]
Примеры резюме [104]
Обращение в суд [89]
Жалобы в официальные органы [50]
Образцы исковых заявлений [76]
Уполномоченный представитель [54]
Служебные письма [10]
Поощрительные документы [6]
Пользование чужим имуществом [26]
Оформление работников [27]
Как правильно оформить сделку [86]
Подтверждение сделок [96]

Наш опрос

Оцените мой сайт
Всего ответов: 305

Статистика


Онлайн всего: 16
Гостей: 16
Пользователей: 0

Пример образец шаблон

Главная » Статьи » Образцы исковых заявлений

Образец искового заявления в пенсионный фонд

про визнання бездіяльності управління Пенсійного фонду України,

протиправною та зобовязання вчинити певні дії

Я належу до соціальної групи діти війни і як усі діти війни України маю право відповідно до ст.6 чинного з 01.01.2006 року Закону України Про соціальний захист дітей війни, зокрема на одержання щомісячної надбавки до пенсії в розмірі 30% мінімальної пенсії за віком з моменту у набрання чинності законом і до дня припинення права на її отримання (довічно). Така надбавка відповідачем мені спочатку не виплачувалася зовсім, згодом почала протиправно виплачуватися в неповному обсязі (49.8 грн.), мої вимоги щодо перерахунку та виплати усієї надбавки в повному обсязі (30%) у межах встановленого ст. 99 КАС України шестимісячного строку позовної давності і щомісячного нарахування й виплати такої надбавки з моменту звернення до суду подень по день припинення права на її отримання обґрунтовуються таким:

- ст.6 Закону України Про соціальний захист дітей війни (в редакції Закону від 18.11.2004 року №2195-IV набрав чинності 01.01.2006 року), за якою я маю право на отримання державної соціальної підтримки а саме надбавки до пенсії за віком, за наявності у чоловіків 25, а у жінок 20 років страхового стажу встановлюється у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (695 грн. з 01.01.2010 року відповідно до ст. 52 Закону України Про Державний бюджет України на 2010 р. )

- рішенням Конституційного суду України від 22 травня 2008 року №10-рп/2008, що має преюдиційне значення для судів, згідно з яким положення пункту 41 розділу 2 Закону України Про Державний бюджет на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення (зменшення розміру) щомісячної доплати до пенсії, передбаченої Законом України Про соціальний захист дітей війни, визнано не конституційним

- ч. 2 та ч. 3 ст.22 Конституції України за змістом який конституційні права гарантуються і не можуть бути скасуванні, а держава повинна утримуватися від прийняття будь-яких актів, які б призводили до скасування чи: звуження змісту та обсягу існуючих прав та свобод

- п.19 Постанови Пленум/ Верховного суду України №8 від 13.06.2007 року Про незалежність судової влади, згідно з яким не підлягають застосуванню судами закони та інші нормативно-правові акти, що скасовують конституційні права і свободи людини та громадянина, а також нові закони, які звужують зміст та обсяг встановлених Конституцією України і чинними законами прав і свобод

- ч.7 ст. 9 КАС України у взаємозв&rsquoязку зі ст.ст. 180, 181 СК України, за якими захист мого порушення права з дня звернення до суду до дня припинення такого права має здійснювати аналогічно випадкам протиправної бездіяльності батьків у ненаданні законного утримання дитині, така позиція відповідає змісту ч.3 ст.162 КАС України про право суду прийняти постанову, яка б гарантувала захист прав людини і громадянина від порушень зі сторони суб&rsquoєктів владних повноважень, вона повністю узгоджується з приписами ст. 13 Конвенції Про захист прав людини і основоположних свобод, оскільки реалізовує право на ефективний засіб юридичного захисту.

Рішення Конституційного Суду України №19 рп/2010 від 09.09.2010 року положення Закону України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвідомчості справ, пов&rsquoязаних із соціальними виплатами від 18 лютого 2010 року №1691-VI визнано конституційними, що означає повернення до попереднього порядку розгляду таких справ місцевими судами за правилами адміністративного судочинства на підставі п.3 ч.1 ст.18 КАС України.

Оскільки, мені як дитині війни, передбачено довічну щомісячну законну надбавку до пенсії в розмірі 30% мінімальної пенсії за віком, відповідачем вона протиправно виплачується в неповному обсязі (49,8 грн. замість 30% мінімальної пенсії за віком) то, з метою захисту моїх законних прав, за минулий період в межах шестимісячного строку позовної давності і до дня припинення такого права надбавку в повному обсязі (30%) можливо отримувати лише на підставі рішення суду і це, з огляду на довготривалу продовжувану бездіяльність відповідача - єдина гарантія захисту мого права від порушень з його боку, інакше я кожних півроку маю звертатися до суду. Що суперечить праву на ефективний засіб юридичного захисту, а тому є неприпустимим.

Можливі заперечення відповідача про відповідність його дій і бездіяльності закону з огляду на проведення мені виплати надбавки винятково в межах бюджетних асигнувань, спростовуються як викладеними вище доводами і міркуваннями, так і приписами ч.2 ст.3 Конституції України, за якою, зокрема, права людини та її гарантії виражають зміст і спрямованість діяльності держави, яка зобов&rsquoязана утверджувати та забезпечувати їх і відповідає перед людиною за свою діяльність, в тому числі виконання судом завдань, встановлених ч.1 ст.2 КАС України.

Керуючись ст.ст.5-9, 16-19, 99, 104-106, 162 КАС України,

Прошу суд:

1. Визнати бездіяльність Управління Пенсійного фонду України у ___________ районі м. Києва протиправною в частині не нарахування і невиплати_______

__________________р. породження надбавки до пенсії. Передбаченої ст.28 Закону України Про соціальний захист дітей війни з розміру, встановленого ст. 28 Закону України Про загальнообов&rsquoязкове державне пенсійне страхування (30% мінімальної пенсії за віком).

2. Зобов&rsquoязати Управління Пенсійного фонду України у __________________ районі м. Києва нарахувати та виплатити __________________________________ р. народження пенсію з підвищенням її на 30% мінімальної пенсії за віком з розміру, встановленого ч.1 ст.28 Закону України Про загальнообов&rsquoязкове державне пенсійне страхування, за шість місяців до дня звернення до суду з урахуванням проведених виплат.

3. Зобов&rsquoязати Управління Пенсійного фонду України у ________________ районі м. Києва щомісячно здійснювати нарахування та виплату ____________________

______________ р. народження, надбавки до пенсії, передбаченої ст..6 Закону України Про соціальний захист дітей війни з розміру, встановленого ч.1 ст. 28 Закону України Про загальнообов&rsquoязкове державне пенсійне страхування (30% мінімальної пенсії за віком), починаючи з дня звернення до суду і по день припинення такого права.

4. Через похилий вік і поганий стан здоров&rsquoя справу розглянути без мене, копію постанови надіслати мені у встановлений законом строк.

Додатки: дві копії позовної заяви, дві копії паспорта громадянина України, дві копії пенсійного посвідчення, квитанція про сплату судового збору в сумі 3,40 грн.

_________ 2011 року _________ / _______________/

Количество показов: 1909

Короткая ссылка на новость: http://law-clinic.net/

Иск. Исковое заявление.

В последнее время суды все чаще отказывают детям войны в удовлетворении их исковых требований в связи с пропуском шестимесячного срока исковой давности. Относительно позиции судов о шестимесячном сроке исковой давности хочу сообщить, что суды забывают о ст. 87 Закона Украины «О пенсионном обеспечении» согласно которой суммы пенсии, не полученные своевременно по вине органа, который назначает или выплачивает пенсию, выплачиваются за предыдущие периоды без ограничения каким либо сроком. В образцах исковых заявлений, которые выложены на данном сайте, имеется ссылка на данную статью закона.

3) копия идентификационного кода

4) копия пенсионного удостоверения с отметкой "Дитя войны"

5) копия ответа и справки из пенсионного фонда

Исковое заявление (в пенсионный фонд) как грамотно составить без платного юриста- ваш опыт, источники инфо?

ПОЭТ Мыслитель (5080), закрыт 1 год назад

АС Гений (82556) 2 года назад

Исковое заявление составляется в суд, а не в пенсионный фонд. Пенсионный фонд может быть либо истцом, либо отвечиком, либо третьим лицом, либо свидетелем. Но никак не судом.

Составление искового заявления является платной услугой, а его содержание интеллектуальной собственностью.

Всегда Хочу Оракул (56935) 2 года назад

а в чем выражаются ваши требования?

Светлана Карасева Просветленный (33543) 2 года назад

Возьмите за основу любой образец из инета и пишите все, как бы рассказывали другу свою проблему. Указание законов не обязательно - суд их сам знает. Но, безусловно, хорошо бы знать, на что вы опираетесь.

Хотите сами - изучите все, что указано выше - это серьезная подготовка, но вполне интересное дело - может понравиться.

Я имею приличный опыт (3 суда) - готовилась серьезно - речи готовила и учила наизусть вслух, чтоб не заикаться - выиграла все. Но и сегодня не чувствую себя знатоком - очень много нюансов, но народ помогает. Удачи!

Образец административного иска о признании действий Управления Пенсионного Фонда при перерасчете пенсии незаконными и обязанности осуществить перерасчет пенсии в соответствии со ст. 40, 42 ЗУ Об общеобязательном государственном пенсионном страховании

26.07.2011 13:19 | Автор: Администратор

Прим. Иск о незаконном применении при перерасчете пенсии работающему пенсионеру показателя 2007 года.

______________ міськрайонний суд

адреса, засоби зв’язку

АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПОЗОВ

про визнання дій УПФ України в  м. __________ ________ області

щодо призначення пенсії протиправними та зобов’язання здійснити певні дії

Я, ПІБ, 28.12.1958 року народження (додаток 2) є пенсіонером, що підтверджується пенсійним посвідченням серія АНН № 76540 від 13.01.2008 року та перебуваю на обліку в управлінні Пенсійного Фонду України в м. __________ _________ області (додаток 4), отримую пенсію за віком та продовжую працювати.

20.01.2011 року я звернувся до відповідача із заявою про перерахунок пенсії відповідно до ст. 40, ч.4 ст. 42 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" від 09.07.2003 року №1058-ІV, тому що після призначення пенсії і останнього перерахунку пропрацював додатково 24 місяця.

Відповідач прийняв рішення провести перерахунок пенсії з урахуванням страхового стажу, і відмовив мені у перерахунку пенсії по заробітній платі з урахуванням заробітної плати по Україні за 2010 рік, протиправно застосувавши для обчислення пенсії середній показник заробітної плати за 2007 рік.

При перерахунку пенсії відповідач посилається на підпункт 3 п. 11 Постанови КМУ від 28.05.2008 року № 530 «Деякі питання соціального захисту окремих категорій громадян»та ч.4 ст. 42 Закону України №1058-ІV та застосовує показник заробітної плати (доходу) в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні за 2007 рік, яка складала 1197,91 гр. а не за 2010 рік, яка по Україні склала 1982 гр. 63 коп.

Вважаю такі дії відповідача при перерахунку пенсії неправомірними і незаконними, і такими що порушують норми статті 40 та 42 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", які передбачають застосування при перерахунку середньої заробітної плати робітників, зайнятих в галузях економіки України за календарний рік, що передує року звернення за перерахунком пенсії, а в моєму випадку це показник середньої заробітної плати за 2010 рік.

Відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" аналогічні перерахунки пенсій працюючим пенсіонерам визначені ч. 4 ст. 42. Зокрема, у разі якщо застрахована особа після призначення пенсії продовжувала працювати, провадиться перерахунок пенсії з урахуванням не менше ніж 24 місяців страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії незалежно від перерв у роботі.

Відмовляючи мені у перерахунку пенсії із застосуванням середньої заробітної плати по Україні за 2010 рік відповідач посилався на постанову КМ України від 28 травня 2008 року № 530, якою уточнено алгоритм визначення показників  заробітної плати в середньому на одну особу в цілому по Україні,  з якої сплачено  страхові внески та  яка  відповідно  до Закону враховується для обчислення пенсії, за календарний рік, що передує року перерахунку пенсії. Таким чином, відповідач неправильно застосував норми ст. 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», та Постанову КМ України від 28 травня 2008 року № 530.

Відповідно до Конституції України, Україна є суверенною, незалежною, демократичною, соціальною і правовою державою, де людина її здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути  скасовані. При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.

Громадянам гарантовано право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у старості. Відповідно до ч. 3 ст. 4 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» умови, норми і порядок пенсійного забезпечення визначаються виключно законами по пенсійне  забезпечення. Законом України «Про державний бюджет України на 2008 рік» від 28 грудня 2007 року № 107-VI  частина 4 статті 42 Закону України «Про загальнообов’язкове  державне  пенсійне страхування» викладена в новій редакції, а саме: «У разі, якщо застрахована особа після призначення пенсії продовжувала працювати, проводиться перерахунок пенсії з урахуванням не менш ніж 24 місяців страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії незалежно від перерв у роботі. Перерахунок пенсії здійснюється із заробітної плати (доходу), з якої була обчислена пенсія. За  бажанням  пенсіонера перерахунок пенсії проводиться із заробітної плати за періоди страхового стажу, зазначеної в частині першій статті 40 Закону, із застосуванням показника середньої заробітної плати працівників в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до цього Закону враховується для обчислення пенсії, за календарний рік, що передує року перерахування пенсії. При цьому з періоду, за який враховується заробітна плата (дохід) для перерахунку пенсії, період після призначення пенсії не підлягає виключенню згідно з абзацом третім частини першої статті 40 цього Закону. У разі, якщо застрахована особа після призначення (перерахунку) пенсії має менш ніж 24 місяців страхового стажу, перерахунок пенсії проводиться не раніш як через два роки після призначення (попереднього перерахунку) з урахуванням страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) з урахуванням заробітної плати, з якої призначено (попередньо перераховано) пенсію».

Рішенням Конституційного Суду України від 22 травня 2008 року № 10-рп/2008 вказані зміни ч. 4 ст. 42 зазначеного Закону визнані неконституційними. Після ухвалення Конституційним Судом України рішення від 22 травня 2008 року, стаття 42 цього Закону залишилася чинною в попередній редакції (до внесення змін), а саме: «У разі якщо застрахована особа після призначення пенсії продовжувала працювати, провадиться перерахунок пенсії з урахуванням страхового стажу після призначення пенсії. Кожний наступний перерахунок пенсії провадиться не раніш як через два роки після попереднього перерахунку з урахуванням страхового стажу після призначення пенсії. Перерахунок пенсії здійснюється із заробітної плати (доходу), з якої була обчислена пенсія, або за періоди страхового стажу, зазначені в частині першій статті 40 цього Закону».

Безпосередньо у статті 42 цього Закону не зазначено, за для перерахунку пенсій застосовується показник середньої заробітної плати за рік, що передує року звернення за перерахунком пенсії. Проте, це виникає із самого змісту частини четвертої статті 42 цього Закону. Адже, якщо при перерахунку пенсії береться заробітна плата відповідно до статті 40 Закону,  тому має застосовуватись і той показник середньої заробітної плати, який береться при призначенні пенсії.

Крім того, відповідно до п. п. 3 п. 11 Постанови КМУ від 28 травня 2008 року № 530 «Деякі питання соціального захисту окремих категорій громадян» у разі коли застрахована особа  після  призначення  пенсії відповідно до   Закону   продовжувала  працювати, проводиться перерахунок пенсії з урахуванням не менш як 24 місяців страхового  стажу  після  призначення  (попереднього  перерахунку) пенсії  незалежно  від  перерв  у   роботі.   Перерахунок   пенсії проводиться  із  заробітної плати (доходу),  з якої була обчислена пенсія.  За бажанням пенсіонера перерахунок пенсії проводиться  із заробітної плати за періоди страхового стажу,  зазначені в частині першій статті 40 Закону,  із  застосуванням  показника середньої  заробітної  плати  працівників  у  середньому  на  одну застраховану особу в цілому по Україні,  з якої сплачено  страхові внески та  яка  відповідно  до Закону враховується для обчислення пенсії, за календарний рік, що передує року перерахунку пенсії.  При цьому з періоду, за який враховується заробітна плата (дохід)  для  перерахунку  пенсії,   період,   що   настає   після призначення пенсії, не підлягає виключенню згідно з абзацом третім частини першої статті 40 Закону.

Відповідно до ч.2 ст.40 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» передбачено, що під час обчислення пенсії застосовується середня заробітна плата (дохід) в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до цього Закону враховується для обчислення пенсії, за календарний рік, що передує року звернення за призначенням пенсії.

Виходячи з наведеного, здійснення перерахунку пенсії відповідач мав користуватися вказаними Законами, в тому числі і вимогами Постанови КМ України № 530 від 28 травня 2008 року. Незважаючи на це, відповідач незаконно здійснив мені перерахунок пенсії у 2011 році із застосуванням показника середньої заробітної плати за 2007 рік у розмірі 1197,91 гривень.

Посилання відповідача на те, що після прийняття рішення Конституційного Суду України від 22 травня 2008 року про визнання неконституційним положень про внесення змін до ст. 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» необхідно вдруге законодавчо врегулювати вказану норму є безпідставним та не відповідаючими закону.

Управління Пенсійного фонду України в м. _________ __________ області як  орган, якому делеговано повноваження щодо призначення і виплати пенсій та доплат до них, повинно було діяти відповідно до вимог ст.40, ч.4 ст.42 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", згідно яких перерахунок пенсії здійснюється із заробітної плати (доходу) з яких була обчислена пенсія. За бажанням пенсіонера перерахунок пенсії проводиться із заробітної плати за періоди страхового стажу, зазначені у частині першої ст.40 цього Закону, із застосуванням показника середньої заробітної плати працівників в середньому на одну застраховану особу в цілої по Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до цього враховується для обчислення пенсії, за календарний рік, що передує року перерахунку пенсії.

Доводи відповідача в тій частині, що перерахунок пенсії позивачу проводився із застосуванням показника середньої заробітної плати працівників за 2007 рік відповідно до Постанови КМУ № 530 від 28.05.2008 року у зв'язку з відсутністю законодавчого врегулювання цього питання після ухвалення Рішення Конституційного суду України 22.05.2008 року є неспроможними, оскільки вони суперечать вимогам закону.

Окрім цього,  відповідач не обґрунтував свою позицію щодо застосування показників саме 2007 року, т.я в наведених ним нормах законодавства, ані в Законі України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», ані в Постанові КМУ № 530 від 28.05.2008 року немає жодних посилань на застосування показників 2007 року при перерахунку пенсії.

Крім цього, навіть в розрахунку призначення пенсії вказано – «середній заробіток за минулий рік», але показник застосовується не минулого року, а 2007 року (додаток 7).

Відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

На підставі викладеного, керуючись Конституцією України, ст. ст. 40, 42 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", ст.ст. 6, 18,19, 99, 104-106,  Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

1. Визнати дії Управління Пенсійного Фонду України в м. ___________ ______ області щодо проведення перерахунку пенсії на користь мене, ПІБ з урахуванням показника середньої заробітної плати працівників в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні за 2007 р. протиправними.

2. Зобов’язати Управління Пенсійного Фонду України в м. ____________ ______ області здійснити перерахунок та виплату призначеної мені, ПІБ  пенсії за віком у відповідності до вимог ст. ст. 40, 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», застосувавши показник заробітної плати (доходу) в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачені страхові внески за календарний рік, що передує року звернення за перерахунком пенсії, тобто за 2010 рік, яка складає 1982,63 гривень, починаючи з 01.02.2011 р. з урахуванням різниці фактично сплаченої суми пенсії.

1. Копія адміністративного позову.

2. Копія паспорту ( 2 екз.).

3. Копія ідентифікаційного коду ( 2 екз.).

4. Копія пенсійного посвідчення  ( 2  екз.).

5. Копія заяви до УПФ в м. __________ (2 екз).

Образец жалобы на Пенсионный фонд

Нередко в пенсионном фонде можно столкнуться с неправомерностью действий сотрудников. И, конечно же, мириться с таким отношением не нужно. Очень важно оперативно среагировать и подать жалобу на представителей данного государственного учреждения. Если вы не знаете, как написать жалобу в пенсионный фонд, то отчаиваться не стоит, ведь составить ее вовсе не сложно. На ее оформление уходит очень мало времени. Стоит сразу отметить, что официальный образец жалобы на пенсионный фонд вы не найдете, поэтому такая претензия составляется в свободной форме.

Обычно жалоба на данное государственное учреждение пишется на имя руководителя. Если вы решите подать ее в суд, то в данном случае нужно будет составлять не претензию, а уже исковое заявление. Но, как правило, его подают только в крайних случаях, ведь руководители пенсионных фондов делают все возможное, чтобы не доводить дело до такого крайнего случая.

Начинать писать жалобу в данное государственное учреждение нужно с так называемой «шапки». Для этого в правом углу вы пишете адрес и индекс пенсионного фонда города Владимира, обязательно прописываете район. Ниже указываете фамилию, имя, отчество руководителя данного учреждения. Следующая строчка должна содержать ваши данные (имя, фамилия, телефон, адрес по прописке).

Вторая часть такого заявления начинается со слова «жалоба». Оно пишется прямо посередине. Затем вы начинаете с местоимения «я», далее пишете свои Ф.И.О. после чего описываете ситуацию, которая с вами произошла в пенсионном фонде. Здесь нужно прописывать все четко и кратко. Обязательно потребуется указать имена и должности сотрудников, на которых вы жалуетесь. Кроме того, напишите, какие меры должны быть предприняты в отношении их. Отлично, если у вас будут свидетели. Если они имеются, то их фамилии и контактные данные должны быть указаны под составленной жалобой, кроме того, ваши свидетели должны будут подписаться под вашим заявлением. Далее потребуется поставить дату и вашу подпись. После чего нужно позаботиться о том, чтобы ваша претензия была отдана непосредственно руководителю.

Стоит отметить, что нередко пенсионный фонд образец жалобы сам и предоставляет, ведь часто граждане пишут свою претензию на месте и им неоткуда взять пример. Более того, такое заявление рекомендуется писать сразу же после того, как с вами случился неправомерный инцидент, тогда будет гораздо проще разрешить ситуацию.

Источники: law-clinic.net, detivoyny.ucoz.ua, otvet.mail.ru, www.urzona.com, doskapozora33.ru

Категория: Образцы исковых заявлений | Добавил: kozlfed (18.06.2015)
Просмотров: 221 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar

Вход на сайт

Поиск